Spreken is zilver, luisteren is goud: een onderzoek naar de dialoog met mensen in armoede binnen lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

30 september 2021

Deze thesis onderzoekt hoe en waarom er in dialoog gegaan wordt met mensen in armoede binnen de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie, wat er faciliterend werkt en welke contextfactoren deze dialoog kunnen be├»nvloeden. De lokale netwerken vrijetijdsparticipatie zijn een maatregel binnen het Vlaams Participatiedecreet ter bevordering van een meer toegankelijk en betaalbaar vrijetijdsaanbod voor mensen in armoede. Een kwalitatieve dialoog met mensen in armoede en hun verenigingen is belangrijk binnen een lokaal netwerk. In dit onderzoek werd de dialoog met mensen in armoede onderzocht door middel van een kwalitatief onderzoek, gebaseerd op een realistische evaluatie. Hierbij werden de interventie, uitkomsten, mechanismen en contextfactoren onderzocht. Dit gebeurde door middel van focusgroepen met experten (n=7), trekkers van lokale netwerken (n=6) en mensen die in armoede leven (n=9). Uit het onderzoek is gebleken dat de vorm van de dialoog met mensen in armoede varieert van gemeente tot gemeente. De respondenten gaven aan dat alle verschillende vormen waardevol zijn, en dat de keuze van de vorm gemaakt moet worden op basis van de draagkracht die aanwezig is in het netwerk. Er kwamen vooral positieve uitkomsten op zowel micro-, meso- als macroniveau naar boven. Uit de data tekende zich zeven mechanismen af die de dialoog met mensen in armoede kunnen faciliteren; transparantie, competenties van de dialoogpartners, een goede sfeer, verbondenheid, participatie zien als een proces, aanpak op maat en het hebben van een draagvlak en draagkracht voor participatie. Daarnaast kwamen er drie contextfactoren aan het licht; een scheve representatie van mensen in armoede, de politieke en maatschappelijke situatie en de omvang van de gemeente. Dit onderzoek was een goede verkenning, maar verder onderzoek is nodig. Zo moeten de gevonden uitkomsten, mechanismen en contextfactoren verder afgetoetst en verfijnd worden in samenspraak met de lokale netwerken zelf. Ook zal een kwantitatief onderzoek, dat de 174 lokale netwerken vergelijkt en de vormen van dialoog in kaart probeert te brengen, een verhelderend beeld van de situatie geven.

Author

Lore Beke

Promotor

prof. dr. An-Sofie Smetcoren

Organisation

Demos

Institution

Vrije Universiteit Brussel