Studiemotieven van ASO jongeren met en zonder migratieachtergrond voor het lerarenberoep

15 mei 2019

Mensen met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in het lerarenberoep. Hoewel er duidelijk een nood is aan deze mensen in de leerkrachtenpopulatie, zien we dat zeer weinig ASO jongeren met een migratieachtergrond kiezen voor de lerarenopleiding.

Wat zijn redenen voor deze beperkte instroom? Hoe zien deze jongeren hun toekomst? Hoe kijken zij naar het beroep van leerkracht? Aan de hand van vragenlijsten afgenomen bij ASO jongeren met en zonder migratieachtergrond uit 5e en 6e middelbaar uit 6 verschillende scholen wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen.


De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met eerder gevoerd onderzoek. Uit de vragenlijsten blijkt dat 74% van de jongeren in eerste instantie kiest voor een universitaire opleiding. We stellen vast dat jongeren hun verder studie voornamelijk kiezen in functie van hun interesses en capaciteiten. Daar ze met velen noteren dat ze niet geïnteresseerd zijn in het beroep, zullen ze er bijgevolg ook niet voor kiezen. Daarnaast hechten jongeren met een migratieachtergrond meer belang aan promotiekansen en verkiezen ze daarom een beroep met meer aanzien dan het beroep van leraar. Ze vermijden beroepen waar de kans op discriminatie hoog is. Daar de kans om in het onderwijs met hun achtergrond gediscrimineerd te worden reëel is, zal dit ook een reden zijn om hier niet voor te kiezen. Tot slot hechten zij belang aan het dragen van religieuze symbolen, de combinatie religie – beroep mag geen probleem vormen. Deze vaststelling kan mogelijks het debat rond het hoofddoekenverbod terug open trekken.

Author

Steffi De Prins

Promotor

prof. dr. E. Struyf

Organisation

Forum van Etnisch-Culturele minderheden

Institution

Universiteit Antwerpen