to the poinT: Chemseks bij niet-heteroseksuele jonge mannen: Expertise en hulpverlening in Vlaanderen.

07 juli 2023

Chemseks, het gebruik van drugs in combinatie met seksuele activiteiten, vormt een complexe uitdaging in de samenleving. Het wordt vaak gelinkt aan gezondheids- en welzijnsuitdagingen, waaronder verslaving, risicovol gedrag en mentale gezondheidsproblemen. In dit onderzoek wordt de rol van Vlaamse hulpverleners in de preventie en informatieverstrekking over chemseks aan niet-heteroseksuele jonge cisgender mannen onderzocht aan de hand van diepte-interviews. De resultaten tonen aan dat Vlaamse hulpverleners een belangrijke rol spelen in de preventie, informatieverstrekking en ondersteuning van gebruikers, waarbij ze een veilige en niet-stigmatiserende omgeving creëren, accurate informatie verstrekken en samenwerken met andere organisaties en experts om aan specifieke behoeften te voldoen. Hierbij zijn training en bewustwording vereist om hun kennis over chemseks te vergroten en de specifieke behoeften van deze doelgroep te begrijpen. Samenwerking tussen instanties en het aanpakken van versnippering van informatie zijn van essentieel belang. De bevindingen benadrukken het belang van het ontwikkelen van geïnformeerde en inclusieve interventies en ondersteunende diensten voor niet-heteroseksuele jonge mannen die betrokken zijn bij chemseks. Het biedt waardevolle inzichten en aanbevelingen die kunnen worden gebruikt om concrete maatregelen te nemen en effectieve interventies te ontwikkelen. 

Author

Sharon Vandevenne

Promotor

Charlotte De Kock & Katrien De Graeve

Organisation

Wel Jong

Institution

Vrije Universiteit Brussel