Verbonden in moederschap. Een multimethodisch onderzoek naar het uitbouwen van een online steungroep voor jonge moeders in Vlaanderen.

29 juni 2023

Fara vzw heeft al enkele jaren een steungroep op Facebook waar ze jonge moeders

samenbrengt. De interactie in deze groep bleek nog niet optimaal. Het leek nodig om te

onderzoeken welke initiatieven genomen kunnen worden om jonge moeders succesvol te

verbinden. Deze masterproef heeft als doel te onderzoeken wat de rol van online community

building is op empowerment van supportgroepen. De hoofdonderzoeksvraag die daarbij

gesteld werd, is: ‘Hoe kan Fara vzw Vlaamse tienerouders van 12 tot 24 jaar verenigen in een

online community?’

Om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvraag werd er aan multimethodisch

onderzoek gedaan. Als eerste werd er een inhoudsanalyse gedaan van de reeds bestaande

Facebookgroep van Fara vzw. Vervolgens kwam het onderzoek via een enquête voor de

eerste keer in contact met de doelgroep. Tot slot werden er kwalitatieve interviews gedaan,

waarbij de respondenten bevraagd werden naar de steun die ze kregen, de sociale

netwerksites die ze gebruiken, het contact dat ze hebben met andere moeders en de wijze

waarop ze bereid zijn om zich te verenigen in een online supportgroep.

Uit de resultaten van de onderzoeksmethoden kunnen verschillende conclusies getrokken

worden. Allereerst bleek Facebook, ondanks de daling in adolescente gebruikers, nog steeds

een ideaal medium om jonge moeders met elkaar in contact te brengen. Daarnaast bleken ook

Facebook Messenger en Instagram populair te zijn bij de doelgroep. De respondenten leken

zeker voorstanders te zijn van het online verenigen van tienermoeders. Desondanks verkozen

de meesten offline activiteiten boven online interacties met andere jonge mama’s.

Daaropvolgend bleek uit dit onderzoek dat veel jonge moeders niet in een grote groep zouden

posten. Kleinere online groepen of privé gesprekken met andere jonge moeders leken wel te

werken. Tot slot bleek het ontvangen van informatieve steun één van de grootste

opportuniteiten te zijn van een online steungroep.


Author

Fien Meuris

Promotor

Katia Segers

Organisation

Fara

Institution

Vrije Universiteit Brussel