Verkennend onderzoek naar het belang en de invloed van ervaringen en percepties van ouders van speelpleinvrijwilligers in Vlaanderen

26 mei 2014

Hoe ervaren en percipiƫren ouders van het vrijwilligerswerk van hun kinderen bij een speelpleinwerking? Op vraag van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw onderzocht Veerle Mol (opleiding Agogische Wetenschappen) de impact van de motieven van deze ouders. Voor hen zijn vooral het plezier en de bruikbaarheid voor later een belangrijke factor om het vrijwilligerswerk van hun kind aan te moedigen.

Author

Veerle Mol

Promotor

prof. dr. Guy Redig

Organisation

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)

Institution

Vrije Universiteit Brussel