Vrijwilligers in de huiswerkklas: De ervaringen, motivaties, drempels en noden van vrijwillige huiswerkbegeleiders bij Slim Huiswerkklas

16 september 2022

Dit thesisonderzoek focust zich op de ervaringen, motivaties, drempels en noden van de vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas, een organisatie die huiswerkbegeleiding aanbiedt. Met de resultaten van het onderzoek kan Slim Huiswerkklas haar werking verbeteren om de vrijwilligers beter voor te bereiden en te ondersteunen. De data van dit kwalitatieve onderzoek werden verzameld aan de hand van acht semigestructureerde individuele interviews en één duo-interview. De deelnemers zijn huidige en (tijdelijk) gestopte vrijwilligers van Slim Huiswerkklas (n=10). De verzamelde data werden via een thematische analyse verwerkt. De motivaties van de vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas zijn vooral de evolutie kunnen zien bij de kinderen, de mogelijkheid hebben om kinderen te helpen en de visie van de organisatie te steunen. De drempels of moeilijkheden die het vaakst genoemd werden, waren een gebrek aan tijd, problemen met de kinderen en een gebrek of teveel aan vaardigheden. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat Slim Huiswerkklas al een sterke werking heeft op verschillende vlakken: de flexibiliteit, de inrichting van de ruimte, de materialen, de gekregen ondersteuning en het contact met de verantwoordelijken. Toch kunnen er enkele aanbevelingen gedaan worden waarmee Slim Huiswerkklas haar werking kan verbeteren of verder kan uitbreiden. Voor nieuwe vrijwilligers is een rondleiding gewenst en een vaste procedure wat er moet gebeuren als kinderen geen huiswerk bij hebben. Daarnaast kan een praktische uitleg over de verschillende leerstoornissen een hulpmiddel zijn, alsook een ontmoetingsmoment tussen de vrijwilligers en de leerkrachten. Tenslotte is het aangeraden om verder in te zetten op de aankoop van materialen. Vervolgonderzoek is wenselijk om de perspectieven van de kinderen over huiswerkbegeleiding te achterhalen, alsook de meningen van (oud)onderwijzers over het concept huiswerk en een vergelijkend onderzoek bij andere vrijwilligersorganisaties.

Author

Sofie Van Hoof

Promotor

prof. dr. Koen Lombaerts

Organisation

Slim huiswerkklas

Institution

Vrije Universiteit Brussel