Wat zijn de motivators en drempels voor leraren in het secundair onderwijs om Citizen Science in de klas binnen te brengen?

13 september 2022

Scivil promoot en ondersteunt burgerwetenschap of citizen science, o.a. in het onderwijs. Omdat eerder onderzoek vooral focust op leerlingen, onderzochten vijf studenten Onderwijskunde met hun bachelorproef op vraag van Scivil de motivators en drempels voor leraren in het secundair onderwijs om citizen science in de klas binnen te brengen. Uit hun semi-gestructureerde interviews met drie leraren blijkt dat tijdsgebrek de grootste drempel is. Als duidelijke motivators vonden ze betrokkenheid verhogen, motivatie, eigenwaarde en verantwoordelijkheid van leerlingen. De studenten formuleerden aanbevelingen om de drempel van tijdsgebrek tegen te gaan en de implementatie te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld: de beschikbaarheid van kant-en-klare, (her)haalbare citizen science-projecten. Scivil gaat aan de slag met hun bevindingen om citizen science in de klas te faciliteren en implementeren. Zo creëren ze een gids voor wetenschappers die projecten willen opzetten en met scholen samenwerken. Lees meer over dit onderzoek op de website van Scivil.

Author

Zoë Cuvelier, Karo Decoster, Pauline Destoop, Anne-Sophie Ryon en Hanne Vandeputte

Promotor

prof. dr. Bert Reynvoet

Organisation

RVO-Society

Institution

KU Leuven