WELKE (F)ACTOREN BEPALEN HET AL DAN NIET DEELNEMEN AAN EEN CHIROANIMATORENCURSUS BIJ ASPIRANTEN EN LEIDING UIT VERBOND HEUVELLAND?

26 september 2019

Deze masterproef gaat op zoek naar de mogelijke (f)actoren die de keuze van het al dan niet deelnemen aan een Chiro-animatorcursus beïnvloeden bij de aspiranten en leiding van verbond Heuvelland. Na een kwantitatieve survey, een kwalitatieve focusgroep en een diepte-interview konden er een aantal motiverende en belemmerende factoren worden beschreven. Aspiranten en leiding geven dat het hebben van tijd en de periode van de cursus een grote rol speelt bij het al dan niet deelnemen. Als er andere leiding of vrienden meegaan, zijn ze meer geneigd om mee te gaan op een Chiro-animatorcursus. Gewesten, kaderploegen die de lokale groepen ondersteunen, hebben een belangrijke rol in vorming. Maar zij geven aan dat ze enerzijds tools en info ontbreken om op een goede manier leiding en aspi’s warm te maken voor vorming en anderzijds zich niet betrokken voelen bij de organisatie van animatorcursus. Als laatste is mensen persoonlijk aanspreken en warm maken voor vorming een motiverende factor. Enthousiaste verhalen van op Accu zeggen veel meer dan woorden in een flyer. Kortom een heleboel (f)actoren waar Chirojeugd Vlaanderen in de toekomst mee aan de slag kan. 

Author

Hanne Crauwels

Promotor

Prof. dr. Guy Redig

Organisation

Chirojeugd Vlaanderen

Institution

Vrije Universiteit Brussel