Wetenschap voor iedereen. Of toch niet? Wie bereikt de Universiteit van Vlaanderen met haar podcasts en video's?

25 september 2022

Het doel van dit onderzoek was nagaan welke factoren bepalen of iemand geluisterd heeft naar de podcasts en/of gekeken heeft naar de video’s van de Universiteit van Vlaanderen. De resultaten van dit onderzoek geven de Universiteit van Vlaanderen inzicht in de mensen die de organisatie in het voorbije jaar heeft bereikt.

Methode

Voor dit onderzoek werd gebruikgemaakt van een vragenlijst die zowel online als op papier verspreid werd. De vragenlijst bevatte vragen over gender, leeftijd, opleidingsniveau, mediaprofiel, contact met wetenschap via het internet, via traditionele mediakanalen en via vrijetijdsactiviteiten, en percepties over wetenschap(pers).


De Universiteit van Vlaanderen bereikt met haar podcasts en video’s vooral mensen die positief staan tegenover wetenschap en in hun mediagebruik op zoek zijn naar kennis en verdieping. Of die mensen wel of geen diploma hoger onderwijs behaald hebben, heeft hierop geen invloed. De videocolleges blijken eerder bekeken te worden door een ouder publiek, terwijl de podcasts ook door jongeren beluisterd worden.

De studie heeft inzichten verschaft in de kenmerken van mensen die het kijk- en luistergedrag voorspellen. Anderzijds roepen de resultaten ook nieuwe vragen op in verband met wie de Universiteit van Vlaanderen nog niet bereikt met haar podcasts en video’s. De uitdaging voor de Universiteit van Vlaanderen is om via gerichte marketingcampagnes ook mensen te bereiken die minder kans hebben om te luisteren naar de podcasts en te kijken naar de video’s van de Universiteit van Vlaanderen.

Author

Nina Van Nimmen

Promotor

Prof. dr. Mariet Raedts

Organisation

Universiteit van Vlaanderen

Institution

Universiteit Antwerpen