Wie leest het gemeenteblad? Een onderzoek naar de doelgroepgerichtheid van het Boomse gemeenteblad naar jongeren en kansarmen

01 januari 2014

In het onderzoek Wie leest het gemeenteblad gingen we in opdracht van het OCMW Boom na welke ingrepen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het Booms gemeenteblad Het Blad beter tegemoet komt aan de behoeften van jongeren en kansarmen.

We moesten hiervoor drie deelvragen beantwoorden: 1) Hoe is Het Blad geëvolueerd en hoe ziet het er nu uit? 2) In hoeverre kennen en gebruiken jongeren en kansarmen Het Blad?’ 3) In hoeverre komt Het Blad tegemoet aan de behoeften van jongeren en kansarmen?’ Aan elk van deze deelvragen hebben we een deelonderzoek gekoppeld.

De beleidsadviezen die rechtstreeks voortkwamen uit het tweede en vooral het derde deelonderzoek vormen het antwoord op de overkoepelende onderzoeksvraag ‘Welke ingrepen zijn nodig om Het Blad zo goed mogelijk op de behoeften van de verschillende doelgroepen af te stemmen?’. Met deze adviezen kan de gemeente Boom het beleid wat betreft het gemeenteblad hervormen.

Author

Yana Tilleman

Promotor

prof. dr Luuk Van Waes

Organisation

OCMW Boom

Institution

Universiteit Antwerpen

Downloads