Zich ‘thuis’ voelen aan de universiteit? Een onderzoek naar de sociale en academische integratie van studenten van Centraal-Afrikaanse afkomst aan de Universiteit Antwerpen

01 augustus 2014

Studenten met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat studenten van Centraal-Afrikaanse afkomst in lage aantallen ingeschreven zijn aan de Universiteit Antwerpen. Toch vertegenwoordigen deze studenten aan die universiteit de grootste groep uit SubSahara Afrika. Deze studie wil de focus leggen op deze doelgroep en bestudeert hoe het staat met de sociale en academische integratie van studenten van Centraal-Afrikaanse origine aan de Universiteit Antwerpen. De sociale en academische integratie, begrippen uit het model van Tinto (1975, 1997), spelen namelijk een belangrijke rol in de studievooruitgang in het hoger onderwijs en hebben een invloed op de schooluitval. Aan de hand van een mixed method design wordt deze onderzoekspopulatie onderzocht. De studenten werden via vragenlijsten bevraagd en participeerden aan focusgesprekken. De resultaten geven duidelijk aan dat deze studenten geïntegreerd zijn aan de Universiteit Antwerpen. Ondanks deze integratie melden de studenten toch verschillende tekortkomingen en moeilijkheden in de schoolomgeving. Als aanbevelingen wensen ze meer individuele opvolging en begeleiding en leggen ze de klemtoon op de sociale contacten tussen de studenten die verbeterd dienen te worden aan de onderwijsinstelling. 

Author

Charlotte Mbuyi Bil Tamlay Kabaya

Promotor

Prof. dr. P. Mahieu

Organisation

Gelijke Kansen - Universiteit Antwerpen

Institution

Universiteit Antwerpen