Onze masterproeven halen het nieuws!

december 2021

Een brug bouwen tussen onderzoek en maatschappij, dat is het doel van de Wetenschapswinkel. Als het werk van onze studenten dan de pers haalt, is onze taak zeker volbracht.

Onze masterproeven halen het nieuws!

De impact van voorlezen bij basisschoolleerlingen

Wij zijn dan ook fier om jullie aandacht te kunnen vestigen op de masterproef van Aurore Roland, momenteel onderzoeksmedewerker aan de VUB. Haar onderzoeksresulaten werden onder andere door Metro opgepikt. Roland onderzocht in samenwerking met Narrata, een centrum voor de bevordering van voorlezen en vertellen, de invloed van voorlezen. Het verband tussen (voor)lezen, leesplezier en taalvaardigheid is algemeen bekend en initiatieven zoals de Voorleesweek dragen daartoe bij. Uit het onderzoek van Roland blijkt wel dat ouders uit een hogere sociale klasse hun academisch succesvolle genen vaak doorgeven aan hun kind. Hierdoor heeft het voorlezen een minder grote impact op de taalvaardigheid en schoolse resultaten van hun kinderen dan dat bij kinderen uit een lagere sociale klasse het geval is. Roland besluit dan ook: “Voorlezen is voor ieder kind belangrijk, maar vooral voor kinderen uit sociaal zwakkere milieus.”

Vrijwilligerswerk als opstap naar regulier werk?

Daarnaast onderzocht agogiekstudente Nora Abattoui de impact van vrijwilligerswerk als opstap naar regulier werk bij mensen met een migratieachtergrond. Dit onderzoek voerde zij uit in samenwerking met Brussel Onthaal vzw en wat bleek? Vrijwilligerswerk brengt wel degelijk een positief sneeuwbaleffect met zich mee: mensen doen hun eerste werkervaring op, hun sociaal netwerk wordt vergroot en hierdoor stijgt hun zelfvertrouwen. Dit stijgende zelfvertrouwen zorgt ervoor dat mensen met een migratieachtergrond sneller de stap durven zetten om te spreken, wat dan weer een gunstige invloed op hun taalvaardigheid heeft. Abattoui ontdekte zelfs dat sommige respondenten via hun vrijwilligerswerk contact vonden met hun huidige werkgever. Dit motiveerde anderen dan weer om verder studies aan te vatten, in lijn met de sector waarin zij zich als vrijwilliger engageerden. Vrijwilligerswerk vergroot dus aanzienlijk de kansen van mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt, zoals ook door Bruzz werd belicht.

Meer lezen?

De masterproef van Nora Abattoui vind je hier.

Aurore Rolands masterproef kun je hier raadplegen.

Tekst door Annelies Augustyns

Beeld: Roman Kraft via Unsplash