Projectoproep netwerkevent ‘Service-Learning in/met de buurt’

juni 2022

Ben je betrokken bij een service-learning project, vak of onderzoeksproject waarin wordt samengewerkt met partners uit de nabije buurt van de universiteit of hogeschool? Of ben je zelf een organisatie die studenten ontvangt? Heb je ideeën voor de uitwerking van een service-learning project in jouw buurt? Dan nodigt het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs je van harte uit om jouw project voor te stellen tijdens het jaarlijks netwerkevent!

Projectoproep netwerkevent ‘Service-Learning in/met de buurt’

Vrijdag 25 november 2022 organiseert het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in Hoger Onderwijs het netwerkevent ‘service-learning in/met de buurt’ op de Campus Kantienberg, Arteveldehogeschool (Voetweg 66, 9000 Gent). Voor dit evenement zijn ze op zoek naar inspirerende voorbeelden van service-learning vakken, projecten, onderzoek, getuigenissen, etc. in een lokale context. Het evenement staat open voor docenten, maatschappelijke partners en studenten betrokken bij service-learning projecten en iedereen geïnteresseerd in de service-learning pedagogiek.

Wil jij je project voorstellen op dit netwerkmoment?

Stuur de organisatie een korte abstract van max. 1 A4 met voorstelling van het thema, opzet en de relevantie van jouw project voor het netwerk. Je kan kiezen voor verschillende formats, waarbij je ook studenten of partnerorganisaties kan betrekken: een presentatie, een pitch, een workshop of een learning community omtrent je eigen project. Meer info omtrent de verschillende formats vind je hier.

Stuur je voorstel naar kaat.somers@ucsia.be ten laatste vrijdag 02/09/22.

In de loop van september zal het definitieve programma vastgelegd en gecommuniceerd worden.
Meer informatie over dit evenement vind je terug op deze website.