Scriptieprijs Leesbevordering: win 1.000 euro!

juni 2022

Schreef jij het vorige of het afgelopen academiejaar een masterthesis over thema’s als leescultuur, leesmotivatie en -gedrag, leesbegrip, lezersprofielen, de sociale of maatschappelijke functie van lezen, digitaal, lezen, …? Dan loont het misschien de moeite om jouw thesis op te sturen en je kandidaat te stellen voor de tweejaarlijkse Scriptieprijs Leesbeverbodering 2020-2022.

Scriptieprijs Leesbevordering: win 1.000 euro!

De Scriptieprijs Leesbevordering is een gezamenlijk initiatief van Iedereen Leest (Vlaanderen) en Stichting Lezen (Nederland) om onderzoek naar leesbevordering te stimuleren. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt waardoor masterthesissen zowel uit het vorige academiejaar 2020-2021 als het huidige academiejaar 2021-2022 in aanmerking komen. De laureaat en eventuele eervolle vermeldingen krijgen via dit initiatief een breder draagvlak: de studenten worden geïnterviewd en hun scriptie wordt ontsloten op de websites van Stichting Lezen en Iedereen Leest. De laureaat ontvangt bovendien €1.000.

Denk je in aanmerking te komen of heb je weet van een masterthesis die geschikt lijkt voor deze prijs?
Lees dan zeker eens het online reglement of neem contact op met Iedereen Leest.

De uiterste inzenddatum is 30 september 2022. Studenten kunnen hun scriptie enkel digitaal inzenden:

· Voor Vlaanderen: Iedereen Leest t.a.v. Simon Bequoye (simon.bequoye@iedereenleest.be);

· Voor Nederland: Stichting Lezen t.a.v. Jette van den Eijnden (JvandenEijnden@lezen.nl).


Neem een kijkje op de website van Iedereen Leest voor meer informatie en alvast veel succes gewenst!