Agressie Registratiesysteem, wat is dat? Kwalitatief criminologisch onderzoek naar de voorwaarden van een agressie registratiesysteem in de bijzondere jeugdzorg bij begeleiders van ‘t Pasrel

21 maart 2023

In ons onderzoek willen we kijken naar welke voorwaarden in een registratiesysteem voorop worden gesteld voor personeel in de bijzondere jeugdzorg, t’ Pasrel. Agressievoorvallen bemoeilijken de therapie en de omgang, maar leggen ook druk op de hulpverleners. Hiervoor wordt er eerst gekeken naar wat de begeleiders van ‘t Pasrel definiëren als agressie. Het doel is om begeleiders zich goed te laten voelen in hun werk en voorkomen dat ze gaan uitstromen. Wanneer begeleiders in een betere omgeving werken, heeft dit effect op hun geleverd werk. Ons onderzoek is maatschappelijk relevant, omdat agressie-incidenten zich niet alleen voordoen in ‘t Pasrel, maar in heel wat andere instellingen. Het onderzoek is criminologisch relevant aangezien agressie-incidenten worden gecategoriseerd als probleemgedrag, waarbij het van belang is om dergelijk gedrag te voorkomen.  Onze centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: “Welke voorwaarden binnen een registratiesysteem stellen begeleiders van ‘t Pasrel voorop om agressie-incidenten in kaart te brengen?” Twee bijpassende deelvragen hierbij zijn: “Waarom hebben ze eerder nood aan periodegebonden instrumenten of incidentgebonden instrumenten?” en “Hoe definiëren begeleiders van ’t Pasrel agressie?”. 


Onderzoek uitgevoerd door:


NOOR DE TEMMERMAN

SIRI HELLIN

ELINE VAN BELLE

LUNA VAN ROSSOMAuthor

Kwalitatief Criminologisch Onderzoek

Promotor

Marcus Leys

Organisation

OOOC 't Pasrel

Institution

Vrije Universiteit Brussel