Alcoholgebruik bij leiding van Vlaamse lokale Chirogroepen

augustus 2016
Gerda Scheers (VUB)

Prevalentie, kennis van alcoholrichtlijnen en attitude t.o.v. alcoholgebruik

Chirojeugd Vlaanderen zet zich actief in om alcoholgebruik binnen de Chiro te beperken door alcoholrichtlijnen op te stellen en te verspreiden. Gerda Scheers (opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg) bracht de prevalentie van alcoholgebruik door leiding, hun kennis over de alcoholrichtlijnen, en hun attitude t.o.v. alcoholgebruik binnen de Chiro in kaart.