ALLEMAAL OP ACCU! Waarom zijn aspi’s en leiding van Chirogroepen wel of niet betrokken bij animatorcursus Accu?

06 juli 2023

Dit onderzoek gaat na welke praktische aspecten (locatie, tijdstip en duur, informatie en beeld, prijs en werving) en inhoudelijke aspecten (begeleiding, andere deelnemers, inhoud en activiteiten) aspi’s en leiding van Chirogroepen overtuigen om wel of niet betrokken te zijn bij animatorcursus Accu. Dit werd gedaan aan de hand van een mixed methods design. In een eerste, kwantitatieve fase werden online enquêtes afgenomen bij 331 respondenten. Op basis daarvan vond er een kwalitatieve fase plaats die bestond uit 5 focusgroepen met in totaal 43 participanten. 

Uit de resultaten kwam naar voren welke praktische en inhoudelijke aspecten het belangrijkst waren in het beslissingsproces om wel of niet betrokken te zijn bij animatorcursus Accu. De belangrijkste praktische aspecten zijn (1) tijdstip en duur en (2) informatie en beeld. Bovendien werd er nog een ander praktisch aspect gevonden dat ook een rol kan spelen bij het maken van een beslissing, namelijk de mogelijkheid om een animatorattest te behalen. De belangrijkste inhoudelijke aspecten zijn (1) andere deelnemers en (2) inhoud en activiteiten.  

Dit onderzoek toont aan dat het voor Chirojeugd Vlaanderen belangrijk is om extra in te zetten op een aantal aspecten om meer aspi’s en leiding te betrekken bij animatorcursus Accu. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze aspecten aangepast zijn aan de noden van de potentiële deelnemers en dat aspi’s en leiding een rol krijgen in het vormgeven van deze aspecten. 

Author

Hanna Bongaers

Promotor

Koen De Pryck

Organisation

Chirojeugd Vlaanderen

Institution

Vrije Universiteit Brussel