Armoedeberichtgeving in de Vlaamse kranten

augustus 2012
Jill Goethals (EhB)

Een inhoudsanalyse

Op vraag van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, onderzocht Jill Goethals (opleiding Journalistiek) hoe Vlaamse kranten berichtten over de 10,4 procent van de Vlamingen die in armoede leven. Uit haar analyse blijkt o.a. dat de één op de twee artikelen armoede verklaarde als pech of tegenslag, soms met een verwijzing naar de maatschappij die de armoede in stand houdt. In één op de drie artikelen was sprake van stereotiepe berichtgeving. Ook valt op dat politici en experts vaker een stem krijgen in armoedeberichtgeving dan de mensen in armoede zelf.