Beginnende filmmakers in beeld

augustus 2018
Bjorne Baeten (VUB)

Kwalitatief onderzoek naar noden, drempels en netwerken bij pas afgestudeerde cineasten

Welke noden, drempels en netwerken spelen een rol bij de uitbouw van een filmcarrière na een filmopleiding? Op vraag van Breedbeeld interviewde Bjorne Baeten (opleiding Agogische Wetenschappen) 20 pas afgestudeerde cineasten. Ze ervaren o.a. werkonzekerheid en tijdsgebrek en blijken nood te hebben aan ondersteuning & informatie.