Beleving van een animatorstage

juni 2011
Jürgen Van Cauter (VUB)

Stagiairs en stagebegeleiders: worden hun verwachtingen en doelen verwezenlijkt?

Jürgen Van Cauter (opleiding Agogische wetenschappen) onderzocht in opdracht van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking de beleving en doelstellingen van een animatorstage door stagairs en stagebegeleiders. Hoe kan de speelpleinwerking ervoor zorgen dat de motivatie van de leiding stijgt of behouden blijft door het volgen van een animatorstage?