Chiroleiding en hun centen

augustus 2010
Roxanne Demetser (VUB)

Heeft de kostprijs van Chiro voor de leiding een impact op hun engagement?

Op vraag van Chirojeugd Vlaanderen onderzocht Roxanne Demetser (opleiding Agogische wetenschappen) de uitgaven van Chiroleiding in hun functie, en of dit een impact heeft op hun engagement. Uit een bevraging van 359 respondenten bleek dat het gemiddelde kostenplaatje van 293,96 euro per jaar vooral een impact heeft op het engagement van jongere en nieuwe leiding.