De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Het imago van de Academie door de ogen van haar eerstejaarsstudenten

25 mei 2015

In 2013 werd de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen onderdeel van een grotere scholenstructuur. Artesis Hogeschool en Plantijn Hogeschool fuseerden tot ‘Artesis Plantijn Hogeschool’, of kortweg AP Hogeschool. Deze fusie had ook een directe invloed op de Academie, die eerder al samensmolt met Artesis Hogeschool. Doordat de fusie een aanzienlijke verandering met zich meebracht, wilde de Academie graag weten wat hiervan het effect was op het imago en de identiteit van de school.

Wij onderzochten wat het huidige imago is van de Academie bij haar nationale en internationale eerstejaarsstudenten. De resultaten van dit onderzoek kunnen de school helpen om zich te onderscheiden van de toenemende concurrentie. Bovendien kan de Academie de informatie uit dit eindwerk gebruiken om de communicatie te optimaliseren met als doel potentiële, toekomstige studenten aan te trekken.

Author

Lyn & Eline Bleyen / Janssens

Promotor

Sigrid Van der Auwera

Organisation

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Institution

Universiteit Antwerpen