De meerwaarde van de CLB-medewerkers van andere origine (Interculturele bemiddelaars) binnen Centra voor Leerlingenbegeleiding

augustus 2016
Shima Salehi (VUB)

Interculturele bemiddelaars (ICB’ers) spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg. Wat zijn de ervaringen, belevenissen, motivaties en attitudes van deze (ICB’ers) wat betreft hun rol en functie binnen de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)? Welke positieve acties zijn nodig om ICB’ers te verwelkomen in de sector, en wat zijn de mogelijke drempels? Op deze vragen van het Minderhedenforum zocht Shima Salehi (opleiding Agogische Wetenschappen) een antwoord.