De school van Lukaku nader bekeken

augustus 2011
Tessa Vogelaar (EhB)

Hoe jongeren van etnische minderheden een multicultureel tv-programma percipiëren

Tess Vogelaar (opleiding Journalistiek) onderzocht op vraag van het Forum van Etnisch-Culturele Minderheden de perceptie van allochtone jongeren over het programma De school van Lukaku. Aan de hand van kwalitatief (discussiegroepen) en kwantitatief (enquêtes) onderzoek, constateerde ze dat de jongeren zich niet sterk identificeren met Lukaku en zijn klasgenoten. Daarbij bleek dat weinig bevraagde allochtone jongeren het programma hadden gezien. Uit haar onderzoek bleek ook dat allochtone jongeren zichzelf in veel media nog altijd negatief in beeld gebracht zien.