Discriminatie op de particuliere huurmarkt Een exploratief onderzoek naar beeldvorming over huurders met een laag of vervangingsinkomen

01 juni 2013

Het wetenschappelijk onderzoek naar discriminatie op de Vlaamse particuliere huisvestingsmarkt is over de jaren heen beperkt gebleven. Hoewel de particuliere markt een belangrijke rol krijgt toebedeeld als informeel veiligheidsnet, wordt deze functie onder andere door discriminatie ondermijnd. De facto kan beeldvorming een aanleiding vormen tot het discrimineren (i.e. een ongunstige behandeling die direct of indirect leidt tot het systematisch stellen van verschillende voorwaarden) van huurders met een laag of vervangingsinkomen in de particuliere huursector. De focus ligt op de beeldvorming ten aanzien van huurders met een laag of vervangingsinkomen, die in relatie tussen de makelaar en de verhuurder tot stand komt. In het onderzoek worden de volgende vragen gesteld: (1) Hoe ontstaat en verloopt de relatie tussen verhuurder en vastgoedmakelaar? (2) Aan welke vereisten beantwoordt het profiel van de huurder? (3) Welke beeldvorming leeft in de huurrelatie ten aanzien van de huurder met een laag of vervangingsinkomen? Het uiteindelijk doel bestaat erin om de invloed van beeldvorming op de uitgangspositie van huurders met een laag of vervangingsinkomen te onderzoeken. Op basis van een kwalitatieve onderzoeksmethodologie werden semigestructureerde interviews afgenomen bij vastgoedmakelaars in de regio Leuven. De onderzoeksresultaten geven aan dat huurders met een laag of vervagingsinkomen systematisch gezien minder de voorkeur krijgen op andere kandidaat-huurders. Enkele factoren zoals de samenstelling van de Leuvense huurmarkt, de economische instelling van verhuurders of bepaalde vooroordelen ten aanzien van kandidaat-huurders met een laag of vervangingsinkomen, bezorgen de laatstgenoemden een lager aangeschreven positie op de particuliere huurmarkt.

Author

Jorn Dobbelaere

Promotor

Prof. dr. Stijn Oosterlynck

Organisation

Meldpunt Discriminatie Leuven

Institution

Universiteit Antwerpen