Drempels en noden inzake tewerkstelling bij Leuvense gemiddeld tot snel lerende nieuwkomers

05 oktober 2022

Het Geïntegreerd Traject (GT) is een gratis activeringstraject van o.a. Stad Leuven en OCMW voor Leuvense anderstalige nieuwkomers die werk zoeken. Gemiddeld tot snel lerende nieuwkomers hebben geen toegang tot het GT maar botsen ook op drempels die tewerkstelling bemoeilijken. Op vraag van het OCMW en de Dienst Diversiteit van de Stad onderzocht masterstudent Vergelijkende & Internationale Politiek Maxime De Wel hoe Leuvense gemiddeld tot snel lerende nieuwkomers deze drempels ervaren en hoe het GT daarbij kan helpen. Uit zijn interviews met 12 cursisten en 7 praktijkmensen blijkt dat verschillende drempels impact kunnen hebben. Zo blijkt taal de meest voorkomende en impactvolle drempel. Nieuwkomers beschikken soms ook over weinig ruimte en tijd om na te denken over hun professioneel perspectief, bijvoorbeeld door VDAB-druk of zorg voor het gezin. De ervaring van drempels verschilt per nieuwkomer, net zoals de waarde van het GT als oplossing. Praktijkmensen lijken positiever te staan tegenover de oplossingswaarde van het GT dan nieuwkomers. De Wel stelt voor om het traject naast voor nieuwkomers uit een verlengd NT2-traject ook open te stellen voor deze uit een standaard NT2-traject, mét aandacht voor ieders individuele context.

Author

maxime de wel

Promotor

prof. dr. Annie Hondeghem

Organisation

vzw DiversLeuven

Institution

KU Leuven