Een (behoefte)onderzoek naar decultuurparticipatie in de gemeente Opwijk

juni 2012
Elisabeth Philips (VUB)

Elisabeth Philips (opleiding Agogische wetenschappen) onderzocht op vraag van de Bibliotheek Opwijk welke activiteiten of verenigingen aanslaan bij de lokale bewoners en op welke manier ze hier informatie over krijgen. Na het opstellen van een profiel van de (non-)participanten, passanten, en het kernpubliek wordt dieper ingegaan op de participatiedrempels.