Een kwalitatief publieksonderzoek naar het leesgedrag van oudleden van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

augustus 2010
Lana Cockmartin (VUB)

Op vraag van Stichting Lezen onderzocht Lana Cockmartin (opleiding Communicatiewetenschappen) het leesgedrag en de ervaringen van oud-leden van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Welke plaats en betekenis kennen de oud-leden toe aan lezen, en aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen zelf?