Een peiling naar de merkbekendheid van Natuurpunt (Book of Abstracts pg 57)

mei 2013
De Smit Jonas, De Belder Sebastiaan, GĂ©rard Ghillain, Ribbens Liesbeth

Masterproef binnen de opleiding TEW-Handelsingenieurs van de Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. dr. Johan Braet