Ervaringen van ouders bij de seksuele opvoeding: Sluiten de tips van Sensoa aan bij de barrières die ouders ondervinden?

28 juli 2020

Van ouders wordt verwacht dat ze in hun seksuele opvoeding veel meer doen dan louter informeren. Ook onderwerpen zoals grensoverschrijdend gedrag, het plezier van seks, porno en sexting moeten aan bod komen. Deze verwachtingen kunnen de ouder-kind communicatie erg op de proef stellen. Sensoa probeert door middel van concrete tips ondersteuning te bieden aan ouders om die communicatie te verbeteren. Om na te gaan of deze tips afgestemd zijn op de reële ervaring van ouders werd door de onderzoeker samen met Sensoa een lijst van 10 representatieve tips opgesteld. Aan de hand van semigestructureerde interviews werden de volgende twee deelvragen bestudeerd: ‘Wat zijn de ervaringen van ouders met kinderen van 11 tot 15 jaar omtrent seksuele opvoeding?’ en ‘Wat zou volgens ouders de meerwaarde kunnen zijn van de 10 tips omtrent seksuele opvoeding?’.

Er werd gekozen voor een exploratief kwalitatief onderzoek. De interviews werden geanalyseerd door middel van thematische analyse, waarbij drie betekenisvolle thema’s naar voren kwamen: ‘het gedrag van ouders’, ‘de ervaring van ouders’ en ‘de tips’. Voor het gedrag van ouders was de belangrijkste bevinding dat ouders gesprekken over de risico’s van seks zelf initiëren maar gesprekken over onderwerpen zoals porno niet. Vervolgens ervaren ouders de ongemakkelijkheid van hun kinderen als een van de belangrijkste barrières voor het initiëren van gesprekken. Angst voor ongemak weerhoudt ouders ervan om de positieve kant van seks te belichten. Wat de tips betreft, werd een aanzienlijk deel ervan reeds toegepast. Deze kunnen vervangen worden door tips over sexting en ongemakkelijkheid bij jongeren, die meer aansluiten bij de barrières die ouders ervaren. Ouders die reeds vroeg begonnen met seksuele opvoeding ervaren minder ongemak bij hun kind in de communicatie over seks. Sensoa kan het belichten van de positieve kant van seks bevorderen door vroege ouder-kind communicatie aan te moedigen.

Author

Céline Leenen

Promotor

prof. dr. Imke Baetens

Organisation

Sensoa, Vlaams Expertisecentrum Seksuele Gezondheid

Institution

Vrije Universiteit Brussel