Etnische diversiteit binnen de Vlaamse letteren

september 2016
Virginie Van Dael (UAntwerpen)
Etnische diversiteit binnen de Vlaamse letteren

Deze studie betrof een onderzoek naar de vertegenwoordiging van schrijvers met niet-westerse roots binnen het Vlaamse literaire veld. De vraag naar dit onderzoek vertrok vanuit een aanvoelen dat er binnen de groep van professionele auteurs in Vlaanderen nog maar weinig "diverse stemmen" actief zijn en/of kansen krijgen bij uitgeverijen, festivals, literaire tijdschriften, media en dergelijke meer. Vanuit het onderzoek hebben we getracht concrete beleidsaanbevelingen te destilleren om de toetredingsdrempels voor deze groep te verkleinen. Deze aanbevelingen waren in eerste instantie gericht aan het Vlaams Fonds voor de Letteren, aangezien dit onderzoek vanuit hun oogpunt vertrok. Het onderzoek diende echter ook om andere belanghebbenden binnen het literaire veld, gaande van uitgevers tot onderwijzers in taal en literatuur, een nieuw perspectief aan te reiken op de hedendaagse rol van diversiteit binnen de literaire wereld.

Masterproef binnen de opleiding Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen
Promotor: Prof. dr. Annick Schramme