Het jeugdbeleid van de Europese Unie onder de Vlaamse loep

mei 2017
Yashomati Doerga Misier (VUB)

Een kritische beschouwing van Vlaamse jeugd(werk)actoren over het jeugdbeleid van de Europese Unie

Op vraag van de Vlaamse Overheid - departement CJSM onderzocht Yashomati Doerga Misier (opleiding Agogische Wetenschappen) het jeugdbeleid van de EU, met de focus op het inventariseren van de sterke en zwakke punten van het beleid en het formuleren van aanbevelingen.