Hoe ervaren hervestigde vluchtelingen het leven, de hulp- en dienstverlening in verschillende Vlaamse landelijkeen stedelijke gemeenten vertrekkende vanuit hun culturele achtergrond?

mei 2016
Laurens Coessens (VUB)

Vluchtelingenopvang is een veelbesproken onderwerp. De beleving van de verstrekte zorg door de vluchtelingen vormt een belangrijk thema voor Caritas en CGG Brussel - Cultuursensitieve zorg. Laurens Coessens (opleiding Agogische Wetenschappen) onderzocht de ervaringen van Afrikaanse hervestigde vluchtelingen met het leven in Vlaanderen enerzijds, en met de bijhorende hulp- en dienstverlening anderzijds.