HOE HET CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN VAN JONGEREN?

03 september 2021

Deze masterproef onderzoekt de noden en be├»nvloedende factoren op jongeren om een engagement aan te gaan binnen het cultureel ondernemerschap. De vraag reist vanuit Pilar, een culturele organisatie, om te onderzoeken hoe men jongeren kan aantrekken. De noden worden opgedeeld in individuele noden, noden naar de organisatie en noden naar het proces. Binnen de factoren wordt er hoofdzakelijk gekeken naar de stimulerende factoren en enkele afremmende factoren. De dataverzameling gebeurde aan de hand van een kwalitatief onderzoek op basis van een vergelijking tussen twee online gesprekken van focusgroepen. Deze focusgroepen bestonden uit twee soorten deelnemers. De eerste groep waren VUB-studenten (n=6) en de tweede groep jongeren met ervaring (n=5). Uit de resultaten kwamen verschillende noden en factoren voort. Uit dit onderzoek is gebleken dat jongeren nood hebben aan competentie, autonomie en verwantschap binnen het individuele aspect. Binnen de organisatie hebben ze nood aan laagdrempeligheid, afstemming en een duidelijk kader en heldere communicatie. Binnen het proces is er nood aan aangeboden faciliteiten, flexibiliteit en een balans tussen autonomie en begeleiding. De factoren die een rol spelen voor jongeren om zich aan te sluiten bij een organisatie zijn opgedeeld in zes categorie├źn, namelijk: sociaal aspect, maatschappelijk aspect, persoonlijk aspect, communicatie, toegankelijkheid en afstemming. Als organisatie is een goede verstandhouding met omgeving en jongeren hoofdzakelijk. Dit is iets dat blijvend in rekening moet gebracht worden om de kwaliteit van eigen culturele organisatie te bewaken.
Author

Paulien Herck

Promotor

Prof. Dr. Tom Vanwing

Organisation

VUB Campus

Institution

Vrije Universiteit Brussel