Houden van praktijk? De keuze voor de B-stroom in het secundair onderwijs

mei 2013
Jolien Berbé (VUB)

Een kwalitatieve bevraging van leerlingen in de B-stroom

Waarom kiezen leerlingen secundair onderwijs voor de B-stroom? Welke beïnvloedende factoren ervaren ze zelf? Die vraag onderzocht Jolien Berbé (Agogische wetenschappen) op vraag van het Minderhedenforum. Vooral de lagere-schoolcarrière van de leerlingen, hun prestaties, en de (gepercipieerde) moeilijkheidsgraad van de B-stroom bleken hierbij belangrijk te zijn, maar ook beroepsperspectieven, interesses, en ouderlijk advies zijn een factor.