Informatienoden en -bronnen bij jonge nieuwkomers in Vlaanderen

07 juli 2020

Op vraag van De Ambrassade interviewde agogiekstudente Leni Bekaert 19 nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar die maximaal 5 jaar in België zijn. Daaruit blijkt dat ze nood hebben aan duidelijke en overzichtelijke informatie in zes thema’s: leren, nieuwe context, sociale contacten, administratie, zelfzorg en vrije tijd. Ze gaan actief en zelfstandig op zoek naar informatie, ook al komt er veel durf bij kijken. Bij het zoeken van informatie verkiezen ze persoonlijke bronnen waarbij leerkrachten de meest gebruikte is. Ook online zoeken ze vaak informatie op: Google, vertaalsites, Google Maps en sociale media.

Author

Leni Bekaert

Promotor

dr. Minne Huysmans

Organisation

De Ambrassade

Institution

Vrije Universiteit Brussel