Kunst: niet voor mijn kind

augustus 2013
Emine Smajli (VUB)

De beeldvorming van niet-westerse allochtone ouders over kunstonderwijs

Op vraag van het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten onderzocht Emine Smajli (opleiding Klinische Psychologie) de perceptie van Turkse en Marokkaanse ouders en jongeren over het kunstonderwijs. Hieruit blijkt dat jongeren en ouders hetzelfde negatieve beeld hebben over KSO. Enerzijds kan dit verklaard worden doordat het KSO en het beroep van acteur niet bekend zijn bij de ouders. Anderzijds kan vastgesteld worden dat geloof ook een factor is. Daarbij is ook een gebrek aan modelling een beïnvloedende factor.