Kwalitatief onderzoek naar de invloed van de vorming LABO (Leren Afval Beheren Op School), uitgewerkt en gegeven door GREEN vzw bij kinderen van het 5e leerjaar lager onderwijs.

januari 2010
Evelien De Coninck (VUB)

Op vraag van GREEN vzw onderzocht Evelien De Coninck (opleiding Agogische Wetenschappen) in hoeverre LABO(Leren Afval Beheren Op school)-vorming een invloed heeft op kennis, gedrag, en attitudes van de deelnemende leerlingen. Daaruit bleek dat de invloed van LABO zich vooral op cognitief niveau bevindt, en door het eenmalig karakter maar een matige impact heeft.