Leesonderzoek ’Over&Weer’ Scouts & Gidsen Vlaanderen

augustus 2013
Annelies Vanderoost (EhB)

Op vraag van Scouts & Gidsen Vlaanderen verrichte Annelies Vanderoost (opleiding journalistiek) een lezersonderzoek over de lezers van het leidingtijdschrift “Over & Weer”. Daaruit bleek dat 87,4% van de leiding het tweemaandelijkse tijdschrift ook wel degelijk las. Het tijdschrift behaalde drie van de vier vooropgestelde doelen, en op de vormgeving na waren de lezers ook tevreden over het tijdschrift.