Leidt opgevoed worden in een eenoudergezin tot een groter risico op gedragsproblemen bij jongeren tussen 12 en 18 jaar?

augustus 2010
Elisabeth Coppens (VUB)

Op vraag van BASO (BasisAdvies bij Scheiding & Ouderschap) onderzocht Elisabeth Coppens (opleiding Psychologie) of opgevoed worden in een eenoudergezin leidt tot een groter risico op gedragsproblemen bij jongeren tussen 12 en 18 jaar. Aan de hand van een vergelijkend onderzoek tussen eenoudergezinnen en tweeoudergezinnen constateerde Coppens dat er geen verschil in gedragsproblemen of moeder-kind relatie is tussen beide groepen.