Mentaal (on)welbevinden en sociale verbondenheid bij VUB-studenten: verkennende epidemiologische studie naar eenzaamheid

04 augustus 2020

Vlaamse universiteiten weten niet hoe het gesteld is met eenzaamheid bij hun studenten. Op vraag van het VUB-Infopunt voerde studente Klinische Pychologie Lima van den Steen een kwantitatief onderzoek bij VUB-studenten. Daaruit blijkt dat meer dan één op de drie studenten geïdentificeerd kan worden als eenzaam. Dit onderzoek toont aan dat eenzaamheid bij studenten aan de VUB frequent voorkomt en dat dit probleem samenhangt met diverse factoren: welke faculteit, eerstejaarsstudent zijn, aantal goede vrienden, beoordeling van sociale contacten, ervaring van sociale steun, levenstevredenheid, diverse lidmaatschappen, deelname aan activiteiten, gevoel van eigenwaarde, depressieve gevoelens, stress over competentie en gepercipieerde stress. Dit laatste leidt tot de bevestiging van de hypothese dat stress positief correleert met eenzaamheidsgevoelens.

Author

Lima van den Steen

Promotor

prof. dr. Veerle Soyez

Organisation

VUB Campus

Institution

Vrije Universiteit Brussel