MVO-project 2015-2016

mei 2016
Universiteit Antwerpen

Project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het MVO-project is een vak binnen de opleiding Handelsingenieur aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Het opleidingsonderdeel bij de 2e bachelor wil vooral het referentiekader van de managers-in-spe verruimen.

Studenten bieden hun kennis en kunde aan bij non-profitorganisaties. Gezien de brede achtergrond van de studenten kunnen heel diverse thema’s aan bod komen binnen bijvoorbeeld financiering, marketing, supply-chain, enz. Zo zijn non-profitorganisaties met een specifiek probleem geholpen en hebben de studenten een bredere keek gekregen op de maatschappij.

  • 'Top vrijwilligers aanwerven' op vraag van ArmenTekort vzw
  • Economische vergelijking van 2 plantsystemen van Korte Omloophout op vraag van BOS+
  • 'Een betere voeding voor Het Spilvarken: Hoe extra inkomsten voor kansen zorgen' op vraag van Het Spilvarken