Noodzakelijke competenties voor het geven van relationele en seksuele vorming in het secundair onderwijs

augustus 2011
Anke Ooms (VUB)

Visie van lectoren uit de Vlaamse lerarenopleidingen

Anke Ooms (opleiding Agogische wetenschappen) onderzocht op vraag van Sensoa het belang van Relationele en Seksuele Vorming (RSV) en hoe het door de overheid is opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. Daarbij onderzocht ze ook hoe toekomstige leerkrachten secundair onderwijs in de lerarenopleiding voorbereid worden op het geven van die RSV. De resultaten waren teleurstellend: slechts twee van de negen hogescholen bereiden hun leerlingen systematisch voor op het geven van RSV. Ooms bracht ook de competenties en waarden die door de lectoren en leerkrachten in spe belangrijk werden geacht in kaart.