“O Help, mijn zoon/dochter is artistiek!”

juni 2013
Sophie Vanhoedenaghe

De ontwikkeling van personen met een verstandelijke handicap en hoe hun
omgeving daarmee omgaat (kwalitatief onderzoek)

Op vraag van Demos onderzocht Sophie Vanhoedenaghe (opleiding Agogische wetenschappen) de ervaringen van personen met een verstandelijke beperking die actief zijn in een sociaal-artistieke praktijk in Vlaanderen, en Brussel en hoe hun omgeving daarmee omgaat. Hieruit blijkt dat het positief (psychologisch, sociaal,…) effect op de deelnemer voor veel ouders en zorgverleners de belangrijkste functie van de artistieke praktijk is. Meer communicatie met de sociaal-artistieke begeleiders, die vaak andere prioriteiten hebben, is op dat vlak wenselijk.