ONDERZOEK NAAR HET HUIDIG MOBILITEITSGEDRAG VAN DE OUDERS VAN DE GO!-SCHOOL EN HET KINDERDAGVERBLIJF OP CAMPUS JETTE

15 oktober 2019

Mobiliteitsproblemen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Ook in België maken ze deel uit van de actualiteit. Dit is dan ook het geval op campus Jette, waar door de gestarte werkzaamheden een groeiend mobiliteitsprobleem heerst. De GO!-school en het kinderdagverblijf op de campus worden namelijk omgetoverd tot één multifunctioneel gebouw, waardoor heel wat parkeerplaatsen zullen verdwijnen. De campus zal in de toekomst ook autoluw gemaakt worden. In dit onderzoek wordt dan ook de focus gelegd op het huidige mobiliteitsgedrag van de ouders van de GO!-school en het kinderdagverblijf op campus Jette. Dit mobiliteitsgedrag wordt gekenmerkt door een hoog autogebruik. 

De literatuur omtrent mobiliteitsgedrag geeft meerdere redenen die individuen aanzetten om de auto te gebruiken. De attitudes en voorkeuren ten opzichte van een vervoermiddel, de woonplaats, de veiligheid, de reisafstand, de reistijd, het krijgen van kinderen en het autobezit zouden hierbij de hoofdredenen zijn. 

Om tot de resultaten van dit onderzoek te komen werd er gebruik gemaakt van verschillende methodes. Op de eerste plaats werd, aan de hand van de sneeuwbalmethode, een literatuurstudie gedaan. Daarnaast werd er bij de ouders enquêtes en interviews afgenomen. Voor dit onderzoek betreft dit 114 enquêtes en 7 interviews. Deze interviews werden afgenomen om meer diepgaande vragen over de gegeven antwoorden in de enquêtes te stellen. 

Uit het literatuuronderzoek kan er worden geconcludeerd dat meerdere aspecten een invloed hebben op het mobiliteitsgedrag. De meerderheid van deze aspecten komen ook terug in de enquêtes en interviews. Het krijgen van een kind, de woonplaats, de reisafstand, de reistijd, de slechte verbinding met het openbaar vervoer en de veiligheid zijn hierbij terugkomende elementen. Er bestaan dus heel wat gelijkenissen tussen de geraadpleegde literatuur en het mobiliteitsgedrag van de ouders van de GO!-school en het kinderdagverblijf op campus Jette

Author

Nathalie Durmus

Promotor

prof. dr. Cathy Macharis

Organisation

VUB Campus

Institution

Vrije Universiteit Brussel