Onderzoek naar verklarende factoren voor de lagere participatie van '+12' jongeren uit etnisch-culturele minderheden bij de Chiro

05 november 2019

Maatschappelijke participatie heeft gunstige gevolgen op zowel persoonlijk vlak als op maatschappelijke vlak. Om die reden is het belangrijk dat alle jongeren kunnen deelnemen aan het verenigingsleven. Toch blijkt uit onderzoek dat jongeren uit etnisch-culturele minderheden ondervertegenwoordigd zijn bij jeugdverenigingen, culturele verenigingen en ontspanningsverenigingen. In deze masterproef wordt er gefocust op de lagere participatie bij de jeugdvereniging Chiro. Het doel van deze masterproef is na te gaan welke factoren de lagere participatie van ‘+12’ jongeren uit etnisch-culturele minderheden bij de Chiro verklaren. Aan de hand van diepte-interviews bij jongeren uit etnisch-culturele minderheden wordt er onderzocht waarom ze niet participeren bij de Chiro. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de jongeren bepaalde structurele en culturele drempels ondervinden die participatie bij de Chiro bemoeilijken. Het gebrek aan kennis en een slechtere bereikbaarheid komen naar voren als belangrijke structurele drempels. Belangrijk culturele drempels die in het onderzoek aan bod komen hebben betrekking op religieuze waarden en normen, de rol van ouders en vrienden, zich niet thuis voelen en een drang naar afwisseling en vrijheid.

Author

Julie Van Wolputte

Promotor

dr. Jessy Siongers

Organisation

Chirojeugd Vlaanderen

Institution

Vrije Universiteit Brussel