Op welke manier investeren lokale actoren in fotografie en fotografen?

19 juli 2023

In het kader van het project "maatschappelijk verantwoord ondernemen" kregen de studenten Seppe Serneels, Belanna Cauwenberghs en Anoush Karamian de opdracht om een social profit organisatie met nood aan consulting te ondersteunen. De aan ons toegewezen organisatie is Breedbeeld.

Breedbeeld is een organisatie die iedere Vlaming die in zijn vrije tijd met fotografie, film en mediakunst bezig is, ondersteunt, informeert, inspireert en verbindt. Breedbeeld zet allerlei initiatieven op poten ter verwezenlijking van hun doel. Allereerst organiseert de vzw een heleboel eigen projecten waaraan je kan deelnemen. Dit zijn onder andere de talrijke wedstrijden van Breedbeeld zelf of de foto-, film- of mediakunstwedstrijden en projectoproepen van externe organisaties die altijd op de website van Breedbeeld vermeld staan. Daarnaast organiseert de vzw ook tal van andere open calls waaraan je als beeldmaker kan deelnemen. Ten tweede beschouwt Breedbeeld de kunstbeoefening en beleving als een sociaal gegeven. Hierdoor helpt Breedbeeld groepen en collectieven op weg met een voordelig verzekeringspakket, een uitleendienst, begeleidingen en nuttige info. Ten derde kan iedereen die op zoek is naar een opleiding als fotograaf, cineast of mediakunstenaar bij Breedbeeld terecht. Er zijn in Vlaanderen heel wat opties, van langlopende hogeschoolopleidingen tot kortere cursussen die door Breedbeeld allemaal op een rijtje worden gezet (Breedbeeld z.d.)

In dit rapport zal eerst een beeld worden geschetst van het probleem waarvoor Breedbeeld advies nodig heeft. Dit wordt vervolgens aangevuld met de doelstellingen van het onderzoek. In de derde sectie wordt de methodologie van het onderzoek besproken. Daarna wordt verder ingegaan op de resultaten van de interviews met de contactpersonen uit zes gemeenten in de provincie Antwerpen. De bespreking van de enquête afgenomen bij lokale actoren is gerapporteerd in sectie vijf. Daaropvolgend worden enkele aanbevelingen geschetst. Sectie zeven concludeert.

Author

Tine Rams

Promotor

Professor Johan Baert & Professor Kenneth Söressen

Organisation

Breedbeeld

Institution

Universiteit Antwerpen