Over kwetsbare Brusselse jongeren, hun beroepstoekomst en de nood aan een duurzame plaats op de arbeidsmarkt

07 juli 2020

Agogiekstudente Anna Vansteekiste onderzocht op vraag van JES vzw de (toekomst)perspectieven en beroepstoekomst van Brusselse NEET-jongeren (Neither in employment nor in education or training) die een beroep hebben gedaan op JES-arbeidsbegeleiding. Ze interviewde daarvoor zes Franstalige Brusselse NEET-jongeren tussen de 18-29 jaar oud en concludeert dat de respondenten een positief en concreet beeld hebben van hun beroepstoekomst. Alle respondenten ervaren echter dezelfde moeilijkheden: onzekerheid bij de intrede, gevoel gevangen te zitten in banen zonder toekomstperspectief, gebrek aan respons bij sollicitaties en een gebrekkige talenkennis. Aangezien JES vertrekt vanuit een juiste visie op de NEET-categorie, biedt ze gepaste en waardevolle ondersteuning. Desondanks blijft een duurzame en kwaliteitsvolle transitie vaak afwezig. De jobs en sectoren waarin NEET-jongeren terechtkomen, bieden onvoldoende stabiliteit en zekerheid. Een verandering en herstructurering aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de Brusselse arbeidsmarkt dringt zich op.

Author

Anna Vansteenkiste

Promotor

Prof. dr. Christophe Vanroelen

Organisation

JES stadslabo

Institution

Vrije Universiteit Brussel