Perceptie van onderwijsactoren op de doorverwijzing van kansarme kinderen naar het buitengewoon onderwijs

augustus 2012
Leen Van Den Eede (VUB)

Leen Van Den Eede (opleiding Agogische wetenschappen) onderzocht op vraag van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen welke mechanismen en denkprocessen spelen bij een (eventuele) doorverwijzing van lagereschoolkinderen naar het buitengewoon onderwijs.