Uitval bij cursisten in de opleiding tot ervarings-deskundige in de armoede en sociale uitsluiting van vzw De Link

augustus 2016
Hélène Fierens (VUB)

Op vraag van vzw De Link onderzocht Hélène Fierens (opleiding Agogische Wetenschappen) de beweegreden voor het vroegtijdig stoppen van cursisten in de opleiding tot ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.